Akademik Faaliyetler

Çevre sorunları ile yeniden gündem olan kalkınma ve sürdürülebilirlik konularının ekseninde ‘Sirküler Ekonomi Teorisi’nin inşasına yönelik akademik faaliyetler: Makale ve kitap vb yazımı.
Lisans ve lisansüstü düzeyde dersler açılması.
Ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, konferanslar vb bilimsel toplantılar düzenlemek, akademik işbirliğini yaygınlaştırmak.
Uluslararası paydaşlarla entegre bir şekilde çalışacak merkezin; eğitimler, seminerler ve sertifika programları ile bir akademik danışma merkezi olmasını sağlamak.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT POLİTİKASI ABD
SİRKÜLER EKONOMİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

Dr. Ögr. Üyesi MURAT ÇETİN, 
Güz Dönemi 

Dersin Amacı 
Ekonomide iklim krizi ile başlayan çevresel temelli kırılma, geleneksel doğrusal ekonomi paradigmasının yürümediğini, yerine sirküler ekonomi adı verilen doğaya saygılı bir üretim ve tüketim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu yeni ekonomik oluşumun gerek üretim ve tüketim cephesi, gerek ekonomik birimler ve dünya ekonomisi açısından, teorik ve uygulamalı düzeyde ele alınması.

Konu Başlıkları
1. Hafta: Doğrusal Ekonominin İşleyiş Dinamikleri    
2. Hafta: Doğrusal Ekonomi ve Kaynak Üzerinde Baskılar: Nüfus Artışı ve Artan Tüketim
3. Hafta: Çevrenin Tükenişi ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
4. Hafta: İklim Krizi ve Ekonomik Sonuçları
5. Hafta: Sirküler Ekonominin Doğusu ve Temel Prensipleri
6. Hafta: Sürdürülebilir Büyüme
7. Hafta: Yeşil Ekonomi-Simit Ekonomisi
8. Hafta: Paylaşım Ekonomisi ve Tüketimi Yeniden Tanımlamak 
9. Hafta: Tüketici ve Sirküler Ekonomi: Ev Ekonomisi   
10. Hafta: Üretim ve Sirküler Ekonomi: Tasarımdan Yeniden Kullanma
11. Hafta: Sirküler İş Modelleri ve Tedarik Zincirleri
12. Hafta: Nasıl Sirküler Olunur? Sirküler Ölçüm Yöntemleri
13. Hafta: Dünyadan Sirküler Ekonomi Uygulamaları
14. Hafta: Türkiye'den Sirküler Ekonomi Uygulamaları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT POLİTİKASI ABD
DOĞA EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇETİN,
Bahar Dönemi
Dersin Amacı
Tüm dünyayı sarsan Covid-19 Salgını iklim krizinin ulaşacağı boyutlar hakkında gerçek bir projeksiyon yaparak; iklim krizine ve devamında salgına yol açan 'karbon salınım' temelli ekonomik faaliyetlerin artık sürdürülemez olduğunu da göstermiştir. Sürdürülebilirlik kavramının kalkınma kavramının yükselişte olduğu dönemlerden sonra tekrar gündeme gelerek sürdürülebilir büyümeye evrilmesi, ekonomide de doğaya saygılı, gezegenin sınırlarını zorlamayan 'bütüncül' bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede ders; başta sürdürülebilirlik olmak üzere, çevre, iklim, sirküler ekonomi ve sanayi 4.0 bileşenlerini ortak paydada ele almayı amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları
1. Hafta: İklim Krizinden Salgına: Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı ve Nedenleri
2. Hafta: Çevre Sorunlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
3. Hafta: Uluslararası Konferanslar, Anlaşmalar ve Çevrenin Korunması
4. Hafta: Avrupa Birliği’nde Çevre Politikaları ve Uygulamaları
5. Hafta: Türkiye’de Çevre Politikaları ve Uygulamaları
6. Hafta: Sürdürülebilirlik
7. Hafta: Sanayi 4.0 ve Bilgi Ekonomisi
8. Hafta: Daha Az Tüketim ve Paylaşım Ekonomisi
9. Hafta: Doğaya Saygılı Ekonomi: Simit Ekonomisi
10. Hafta: Yeni Ekonomi Modeli: Sirküler Ekonomi
11. Hafta: Organik ve İyi Tarım Uygulamaları
12. Hafta: 'Sıfır Karbon' Temelli Üretim Uygulamaları
13. Hafta: 'Sıfır Karbon' Temelli Tüketim Uygulamaları
14. Hafta: Doğanın ve Teknolojinin Uyumu