Sertifikasyon Merkezi

​Doğa Ekonomisi Merkezi, sürdürülebilirlik ekseninde, sirküler ekonomiye geçiş için yol haritaları sunan, eğitimler veren, değerlendirme ve denetimler yapan ve bunun sonucunda ‘sertifika veren’ öncü bir kurum olmalıdır.


İstanbul Üniversitesi Doğa Ekonomisi Merkezi öncelikle, İstanbul Üniversitesi’ni ‘sirküler ekonomiye uygun’ hale getirip, devamında üniversitelerin, ilk ve orta dereceli okulların, kamu kurumlarının ve belediyelerin bu yönde gelişmelerini destekleyen, takip ve denetleyen bir danışma birimi olmalıdır.


Sirküler düzene geçiş adına henüz stratejiler oluşturmamış veya sirküler dönüşüm yoluna henüz adım atmış şirketler için oluşturulacak direktiflerle; sirküler hedeflere nasıl ulaşılacağı ve devamında uygulamalarla hedeflerin örtüşüp örtüşmediğinin tespiti yapılacak ve buna göre sertifika düzenlenecektir.


Puanlamaya dayalı bu sistemde sürekli kontrol ve denetim mekanizması tesis edilecek ve sertifika sahipliği sadece sosyal sorumluluğun bir göstergesi değil, doğaya saygı, iyi yönetim ve sürdürülebilirliğin de göstergesi olacaktır.​


Böylelikle bu sertifikaya sahip olmak başlangıçta prestij gibi gözükecekse de zamanla zorunlu bir uygulamaya dönüşecektir.